Rejestracja na #6 KR odbywa się przez
Portal Rozwoju CARE-ER

TAK, ZAMAWIAM BILET!

WSPÓŁPRACA? BIZNES?

PROSIMY O KONTAKT!

INFO@KONWENTROZWOJU.PL

kom. 504 386 148 / infolinia: 801 01 13 26

NAPISZ!